Log in
 
 

Formació

Formació

Activitats formatives del Col·legi
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació prepara anualment la  programació de l’activitat formativa estructurada en els apartats següents:
- Cursos temàtics, eminentment tècnics
- Cursos instrumentals, adreçats a la utilització de programes i equips
- Jornades tècniques, adreçades monogràficament a temàtiques importants i innovadores
- Sessions informatives de curta durada sobre temes determinats
A la taula adjunta podeu consultar els cursos programats, dins de cada categoria, així com formalitzar la vostra inscripció.

Formació on line
Recentment el Col·legi s’ha incorporat a la plataforma de formació ÀREABUILDING SCHOOL, que permet accedir a formació on-line.

Cursos externs
Des del Col·legi també es promou la informació de tots aquells cursos que organitzen entitats externes, com per exemple la Universitat de Girona, i que poden esser d’interès pel col·lectiu. Podeu consultar aquests cursos en l’apartat següent:
A la taula adjunta podeu consultar els cursos programats, dins la categoria Cursos Externs

Curs Data d'inici Descripció
  Assemblees col·legials
Assemblea General Ordinària i Extraordinària de col·legiats i col·legiades Data: 09 Des 2021
Hora inici: 17:30
Hora fi: 21:00

Dia 9 de desembre de 2021

En compliment dels nostres Estatuts Particulars, el President, amb la conformitat de la Junta de Govern, convoca,per al dijous 9 de desembre de 2021 Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades, a les 17:30 h. en primera convocatòria i a les 18:00 h. en segona convocatòria, i Assamblea General Extraordinària, a les 18,30 h. en primera convocatòria i a les 19 h. en segona convocatòria, a la Seu de Girona, al C/Santa Eugènia, 19.

Les assemblees es celebraran de forma presencial i serà el lloc on es podrà emetre el vot sobre els punts de l’ordre del dia.

Es podran seguir en format on line a través de la plataforma zoom, prèvia inscripció. Si hi esteu interessats caldrà que us apunteu a través de l’apartat de formació.

Llegir més