Log in
 
 

Formació

Formació

Activitats formatives del Col·legi
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació prepara anualment la  programació de l’activitat formativa estructurada en els apartats següents:
- Cursos temàtics, eminentment tècnics
- Cursos instrumentals, adreçats a la utilització de programes i equips
- Jornades tècniques, adreçades monogràficament a temàtiques importants i innovadores
- Sessions informatives de curta durada sobre temes determinats
A la taula adjunta podeu consultar els cursos programats, dins de cada categoria, així com formalitzar la vostra inscripció.

Formació on line
Recentment el Col·legi s’ha incorporat a la plataforma de formació ÀREABUILDING SCHOOL, que permet accedir a formació on-line.

Cursos externs
Des del Col·legi també es promou la informació de tots aquells cursos que organitzen entitats externes, com per exemple la Universitat de Girona, i que poden esser d’interès pel col·lectiu. Podeu consultar aquests cursos en l’apartat següent:
A la taula adjunta podeu consultar els cursos programats, dins la categoria Cursos Externs

Curs Data d'inici Descripció
  Cursos temàtics
2021/06 - CURS BÀSIC DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D'INCENDIS Hora inici: 17 febrer 2021 16:00
Hora fi: 30 Jun 2021 19:00

Dies: Del 17 de febrer al 30 de juny (tots els dimecres, excepte el dia 31 de març)

Aquest curs prepara els alumnes per l’accés a l’examen oficial per obtenir la Certificació tècnica de Nivell Bàsic de Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi, expedida per l'ISPC, ja que vol desenvolupa el contingut formatiu mínim del Nivell Bàsic en prevenció d’incendis que s’estableix en l’annex de l’Ordre INT/22/2013, d’1 de febrer, per la qual s’aprova el procediment per a l’habilitació dels tècnics i tècniques d’entitats col·laboradores de l’Administració per actuar en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis.

Llegir més
2021/43 - INTERVENCIONS DELS AJUNTAMENTS EN MATÈRIA D'EDIFICIS PRIVATS EN MAL ESTAT Hora inici: 05 Mai 2021 16:00
Hora fi: 19 Mai 2021 19:00

Dies: 5, 12 i 19 de maig de 2021

Curs pràctic sobre el deure dels propietaris de conservació dels edificis i com actuar des de l’administració local en cas de detectar edificis en mal estat.

Llegir més