Log in
 
 

Formació

Formació

Activitats formatives del Col·legi
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació prepara anualment la  programació de l’activitat formativa estructurada en els apartats següents:
- Cursos temàtics, eminentment tècnics
- Cursos instrumentals, adreçats a la utilització de programes i equips
- Jornades tècniques, adreçades monogràficament a temàtiques importants i innovadores
- Sessions informatives de curta durada sobre temes determinats
A la taula adjunta podeu consultar els cursos programats, dins de cada categoria, així com formalitzar la vostra inscripció.

Formació on line
Recentment el Col·legi s’ha incorporat a la plataforma de formacióon-line ÀREABUILDING SCHOOL, que permet accedir a formació on-line.

Cursos externs
Des del Col·legi també es promou la informació de tots aquells cursos que organitzen entitats externes com per exemple la Universitat de Girona, però que poden esser d’interès pel col·lectiu. Podeu consultar aquests cursos en l’apartat següent:
A la taula adjunta podeu consultar els cursos programats, dins la categoria Cursos Externs

Curs Data d'inici Descripció
  Cursos temàtics
2020/06 - PERÍCIA PRÀCTICA. REDACCIÓ DE DICTÀMENS PERICIALS


Hora inici: 08 Jun 2020 16:00
Hora fi: 15 Jun 2020 20:00

Dies: 8 i 15 de juny de 2020

CURS per VIDEOCONFERÈNCIA

Els objectius del curs són: - Conèixer les bases de la feina que ha de desenvolupar el perit, ja sigui pèrit judicial o pèrit de part. - Adquirir els coneixements i criteris de raonament bàsics i transversals per intervenir amb solvència com a pèrit. - Ser capaç de redactar competentment dictàmens pericials, així com intervenir solventment com a pèrit en processos judicials, inclòs el judici oral.

Llegir més
2020/04 - LLICÈNCIES D'ACTIVITAT (llicències ambientals)


Hora inici: 18 Jun 2020 16:00
Hora fi: 09 Jul 2020 20:00

Dies: 18 i 25 de juny i 2 i 9 de juliol de 2020

CURS per VIDEOCONFERÈNCIA

Conèixer la normativa d’aplicació i els conceptes bàsics relacionats amb els expedients d’activitats.
Conèixer el procés i tràmits necessaris per a la posada en funcionament d’un local terciari.

Llegir més
  Cursos instrumentals
2020/12 - AUTODESK REVIT Nivell II


Hora inici: 09 Jun 2020 15:00
Hora fi: 21 Jul 2020 19:00

Dies: 9, 16, 23 i 30 de juny i 7, 14 i 21 de juliol de 2020

CURS per VODEOCONFERÈNCIA

L’objectiu del curs és aprendre a gestionar un projecte arquitectònic complet (nivell projecte executiu) en BIM (Building Information Modeling), mitjançant l’ús del programari Autodesk Revit Architecture.

Llegir més
  Altres cursos
Formació del CETIG Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona


Data: 31 Des 2020
Hora inici: 08:00
Hora fi: 12:00

Cursos que ofereix el CETIG (Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona), i que els aparelladors/es col·legiats/des a Girona hi poden assistir amb condicions de col·legiats/des, d'acord amb les condicions del conveni signat amb el Col·legi.

Llegir més