Log in

Memòria d’activitats

Anualment el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona redacta la “Memòria d’Activitats” en la qual es relacionen totes les actuacions que ha realitzat l’entitat durant l’any. En aquest apartat del web podreu consultar la Memòria d’Activitats dels darrers anys.

memoria 2021    

               

Mem 15     Mem-2014      .      

                    

                  


13/05/2022