Log in

Junta de govern


L'actual Junta de Govern del Col·legi la componen les següents persones:

Juntadegovern2019 22


La Junta de Govern té distribuïdes les seves competències i responsabilitats en diferents vocalies, que es reuneixen prèviament a les reunions de Junta de Govern, juntament amb els diferents responsables dels departaments col·legials, els quals aporten la informació necessària a la Junta de Govern.

A més, el Col·legi té representació en diferents institucions de caràcter local, autonòmic o estatal i participa en Comissions de Treball de temes que afecten la nostra professió.


Vocalies

  • Atenció al col·legiat
  • Exercici de la professió
  • Previsió i assegurances
  • Econòmica
  • Tecnologia
  • Formació
  • Imatge
  • Relacions externes

Delegats per comarques

Alt Empordà: Ignasi Almaza i Morcillo

Baix Empordà: Xavier Jaime Novo  i  Montse Rosell López

Garrotxa, Ripollès i Cerdanya: Maria Carme Domènech Garcia

Gironès: Miquel Vendrell i Deulofeu

Pla de l'Estany: Miquel Vendrell i Deulofeu

La Selva: Albert González Noguera i Ana Isabel Ros i Nuño

 


Vocalies i els seus representants

ATENCIÓ AL COL·LEGIAT                                        Representant: Miquel Vendrell

Àrea d'atribucions: Col·laboració amb cap de visats, problemàtiques amb ajuntaments, consultes i proposta de tarifes de despeses d'intervenció.

Àrea d'actes col·lectius: Dia del Col·legiat, Dinar de Germanor, Excursions, Concurs de Nadales.

Àrea de tutories: Pels nous col.legiats.                                                                                            

Àrea Juniors/Séniors

EXERCICI DE LA PROFESSIÓ                                  Representant: Jaume Noguer

Àrea de Deontologia:
Vetllar per l'actuació professional i atendre les reclamacions internes i externes.                       

Àrea de Promoció  professional: Borsa de treball, Especialistes, Cerca de vies de promoció, i informació de possibilitats a l'estranger.

PREVISIÓ  I  ASSEGURANCES                               Representant: Anabel Ros

Àrea de  Previsió i assegurances: PREMAAT,  MUSAAT                                                                                                                      

Àrea de Solidaritat i Assistència: Atendre necessitats del col·lectiu

ECONÒMICA                                                               Representant: Albert González

Àrea econòmica: Seguiment i elaboració dels pressupostos, control de despeses, revisar pagaments i signar els talons, seguiment de les auditories.                                                                                                

Àrea de manteniment de patrimoni: Vetllar pel patrimoni col·legial, propostes de millora, lloguers i compra-venda. 

TECNOLOGIA                                                             Representant: Ignasi Almarza

Àrea de noves tecnologies: Oficina Virtual, lloc Web, CCI, Base de dades de preus, Gabinet Tècnic. 

Àrea de Normativa i Legislació Tècniques: Participació i seguiment (ITE, EEE, Accessibilitat,etc)

Àrea de Normativa i Legislació Professional: Participació i seguiment de la Llei d'Arquitectura, Llei de Col·legis Professionals.

FORMACIÓ                                                                Representant: Mª Dolors Torrentà

Àrea de Formació i Centre de Documentació: Programa de formació pròpia i externa, propostes de beques i ajuts, Biblioteca.

Àrea de Títol Acadèmic: Enllaç amb UdG, Rebuda de tots els informes i sentències del Consejo i del Consell, Aspectes relacionats amb la formació acadèmica.

IMATGE                                                                     Representant: Mª Carme Domènech

Àrea de Comunicació i Publicacions: Butlletí, Presentació de dades estadístiques, Memòria Anual, Altres propostes. Revisió seguiment i presentació als mitjans 

Àrea d'Exposicions: Exposició de fotografia i altres exposicions.

RELACIONS EXTERNES                                          Representant: Joaquim Romans

Àrea de Relacions Exteriors: Enginyers, Arquitectes, Gremi de Promotors, UEC, API, Administrador de Finques, Cambra de Comerç, Delegació del Govern, Diputació, Consells Comarcals, Ajuntaments, Associacions Civils, Taula de la Construcció, Consell Català i Consejo a Madrid.