Log in

Estatuts

Des d’aquest apartat podeu consultar els estatuts del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Girona, publicats al DOGC, de 5 de febrer de 2009 (núm. 5312), la correcció d’errors publicada també al DOGC 5367, de 27 d’abril de 2009 , les ultimes modificacions publicades al DOGC 8806 de 2-12-2022 i el text refòs de les tres.

També podeu consultar els estatuts del Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials (CECAM).

 

Estatuts Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Girona

Estatuts CECAM