Log in

Estatuts

Des d’aquest apartat podeu consultar els estatuts del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona, publicats al DOGC, de 5 de febrer de 2009 (núm. 5312) i la correcció d’errors publicada també al DOGC, de 24 d’abril de 2009.

També podeu consultar els estatuts del Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials (CECAM).

 

Estatuts Col·legi Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació

Estatuts CECAM