Log in
 
 

Àrea Tècnica

Ajuda a la navegació nou web col·legial


Us donem la benvinguda al nou web del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona. Aquest web ha estat creat amb l'objectiu de facilitar l'accés a la informació i al contingut tècnic. Tot seguit us indiquem breument algunes de les principals novetats que presenta. També podeu consultar la relació de continguts del web actual en relació a l'antic web en la taula comparativa que podeu descarregar en el següent enllaç: 

 Comparatiu continguts web antic/actual

Veureu que els continguts s'han estructurat en cinc menús principals:

 • EL COL·LEGI, on trobareu tota la informació institucional, d'organització col·legial, horaris d'oficines. En aquest apartat també hi podreu consultar les activitats culturals i actes que organitza el col·legi de forma periòdica.
 • SERVEIS AL CIUTADÀ I EMPRESES, apartat enfocat principalment als visitants del web. Aquí hi trobareu accés als serveis de consulta gratuïta, informació sobre ajuts a la rehabilitació, contacte amb col·legiats a través del Cercador de tècnic, l'accés a la borsa de treball i també serveis que ofereix el CECAM i el Col·legi com per exemple l'accés al servei de formació.
 • ÀREA COL·LEGIATS. En aquest apartat, el més extens del web, s'hi ha ordenat, en diferents subapartats tota la informació tècnica, documentació de gestió i informació i serveis col·legials que el Col·legi ofereix al col·lectiu. L'accés a aquests serveis s'ha de fer havent-se registrat prèviament a la intranet des de la part superior dreta del web amb el mateix nom d'usuari i contrasenya que s'utilitzava en la antiga web.  En cas de no disposar d'usuari, cal posar-se en contacte amb el Centre Col·legial d'Informàtica per donar-se d'alta. En el següent link trobareu més informació al respecte
  Volem destacar els subapartats:
  • ÀREA TÈCNICA. On trobareu l'accés a Normativa, Legislació i continguts tècnics que ha desenvolupat el Col·legi d'Aparelladors relacionats en diferents temàtiques. Dins dels continguts normatius i com a novetat, podem destacar que s'ha incorporat el cercador de normativa "PLECINSTANT" del Col·legi de Barcelona, accessible únicament per Col·legiats de Girona. Els continguts tècnics no normatius, desenvolupats principalment pel Gabinet Tècnic del Col·legi de Girona, s'han estructurat en "Àrees de Treball", per tal de facilitar la localització de la informació.
  • IMPRESOS. En aquest apartat es poden descarregar tots els impresos de visat necessaris pels diferents tràmits amb el col·legi i també davant altres entitats.
  • INFORMACIÓ COL·LEGIAL. Aquest nou apartat pretén ser la via directa de comunicació del Col·legi amb el Col·legiat. Aquí podeu trobar les Certificacions d'acords, les convocatòries i actes d'assemblees, etc.
  • EINES I UTILITATS. Trobareu l'accés a les eines disponibles a la xarxa, les actualitzacions de l'APARTOT i altres utilitats per el desenvolupament del treball professional del col·lectiu.
  • FORMACIÓ. Podreu trobar la informació de la programació de cursos anuals. Les inscripcions a les activitats formatives cal realitzar-les des d'aquest punt.
  • PUBLICACIONS PRÒPIES. Accés a les publicacions que edita periòdicament el col·legi, com son el butlletí GIBIC, la revista LA PUNXA, etc.
  • SERVEIS AL COL·LEGIAT. Trobareu l'accés al serveis de VISATS, Centre Col·legial d'Informàtica, Assessoria, Lloguer d'aparells de mesura, Borsa de Treball, Oficina Virtual, SALAT, Assegurances, Pàrquing i Convenis vigents.
 • FORMACIÓ. Podreu trobar la informació de la programació de cursos anuals. Les inscripcions a les activitats formatives cal realitzar-les des d'aquest punt.
 • OFICINA VIRTUAL. Des de fa un temps el col·legi ha obert l' Oficina Virtual, des de la que es poden fer visats i altres tràmits amb el Col·legi de forma telemàtica. Amb la posada en funcionament del nou web col·legial s'ha obert també una nova funcionalitat a l'Oficina Virtual que permet la modificació de les dades personals del Col·legiat, així com la sol·licitud d'accés a determinats serveis com són el SALAT o el Cercador de Tècnic.