Log in
 
 

Formació

Formació

Activitats formatives del Col·legi
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació prepara anualment la  programació de l’activitat formativa estructurada en els apartats següents:
- Cursos temàtics, eminentment tècnics
- Cursos instrumentals, adreçats a la utilització de programes i equips
- Jornades tècniques, adreçades monogràficament a temàtiques importants i innovadores
- Sessions informatives de curta durada sobre temes determinats
A la taula adjunta podeu consultar els cursos programats, dins de cada categoria, així com formalitzar la vostra inscripció.

Formació on line
Recentment el Col·legi s’ha incorporat a la plataforma de formacióon-line ÀREABUILDING SCHOOL, que permet accedir a formació on-line.

Cursos externs
Des del Col·legi també es promou la informació de tots aquells cursos que organitzen entitats externes com per exemple la Universitat de Girona, però que poden esser d’interès pel col·lectiu. Podeu consultar aquests cursos en l’apartat següent:
A la taula adjunta podeu consultar els cursos programats, dins la categoria Cursos Externs

Curs Data d'inici Descripció
  Sessions Informatives
2018/27 - Productes per a la construcció: PROGRAMA NOVALTRA E3 ITE Data: 07 Mai 2018
Hora inici: 17:00
Hora fi: 19:00

7 de maig de 2018

Aquesta sessió informativa va dirigida a professionals que realitzin informes tècnics d'edificació existent. Es mostra com amb el programa Novaltra E3 pot augmentar la qualitat i productivitat dels informes, així com millorar la seva rendibilitat econòmica. El sistema disposa d'un pràctic assistent per realitzar la ITE catalana amb l'exportació final cap a la web oficial de les ITEs, més l'elaboració integrada del llibre de l'edifici, el programa de rehabilitació i els informes de verificació.

Llegir més