Log in
 
 

Formació

Formació

Activitats formatives del Col·legi
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació prepara anualment la  programació de l’activitat formativa estructurada en els apartats següents:
- Cursos temàtics, eminentment tècnics
- Cursos instrumentals, adreçats a la utilització de programes i equips
- Jornades tècniques, adreçades monogràficament a temàtiques importants i innovadores
- Sessions informatives de curta durada sobre temes determinats
A la taula adjunta podeu consultar els cursos programats, dins de cada categoria, així com formalitzar la vostra inscripció.

Formació on line
Recentment el Col·legi s’ha incorporat a la plataforma de formacióon-line ÀREABUILDING SCHOOL, que permet accedir a formació on-line.

Cursos externs
Des del Col·legi també es promou la informació de tots aquells cursos que organitzen entitats externes com per exemple la Universitat de Girona, però que poden esser d’interès pel col·lectiu. Podeu consultar aquests cursos en l’apartat següent:
A la taula adjunta podeu consultar els cursos programats, dins la categoria Cursos Externs

Curs Data d'inici Descripció
  Assemblees col·legials
Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades Data: 24 Abr 2018
Hora inici: 17:30
Hora fi: 18:30

24 d'abril de 2018

En compliment dels nostres Estatuts particulars, el President, amb la conformitat de la Junta de Govern, convoca Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades, per al dimarts 24 d’abril de 2018, a les 17:30 h en primera convocatòria i a les 18:00 h en segona convocatòria.

Trobareu la documentació relativa a la liquidació del pressupost 2017, així com també les actes de les assemblees i les memòries, en l’apartat restringit del web, àrea col·legiats/informació col·legial/informació de les assemblees/convocatòria d’assemblees.

Llegir més
Assemblea General Extraordinària de col·legiats i col·legiades Data: 24 Abr 2018
Hora inici: 18:30
Hora fi: 20:30

24 d'abril de 2018

En compliment dels nostres Estatuts Particulars, el President, amb la conformitat de la Junta de Govern, convoca Assemblea General Extraordinària de col·legiats i col·legiades, per al dimarts 24 d’abril de 2018, a les 18:30 h en primera convocatòria i a les 19:00 h en segona convocatòria.

Llegir més