Log in
 
 

Formació

Formació

Activitats formatives del Col·legi
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació prepara anualment la  programació de l’activitat formativa estructurada en els apartats següents:
- Cursos temàtics, eminentment tècnics
- Cursos instrumentals, adreçats a la utilització de programes i equips
- Jornades tècniques, adreçades monogràficament a temàtiques importants i innovadores
- Sessions informatives de curta durada sobre temes determinats
A la taula adjunta podeu consultar els cursos programats, dins de cada categoria, així com formalitzar la vostra inscripció.

Formació on line
Recentment el Col·legi s’ha incorporat a la plataforma de formacióon-line ÀREABUILDING SCHOOL, que permet accedir a formació on-line.

Cursos externs
Des del Col·legi també es promou la informació de tots aquells cursos que organitzen entitats externes com per exemple la Universitat de Girona, però que poden esser d’interès pel col·lectiu. Podeu consultar aquests cursos en l’apartat següent:
A la taula adjunta podeu consultar els cursos programats, dins la categoria Cursos Externs

Curs Data d'inici Descripció
  Sessions Informatives
2017/40 - 20 ANYS DEL RD 1627/97 SOBRE SEGURETAT I SALUT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ Data: 19 Oct 2017
Hora inici: 18:00
Hora fi: 20:00

Dia 19 d'octubre de 2017

Després de 20 anys de la publicació del R.D. 1627/97 de seguretat i salut en obres de construcció, el Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Girona organitza una jornada amb l’objectiu de fer un balanç de l’aplicació de la normativa en aquest període tant a nivell documental com a nivell d’execució entre tots els agents que intervenen en el procés de construcció, i també d’exposar les noves tecnologies que han anat sorgint (BIM, llibre incidències electrònic) i si aquestes poden ajudar a millorar el nivell de seguretat.
La jornada està adreçada als tècnics i col·legis professionals, empreses del sector de la construcció, gremis professionals i administracions publiques.

Llegir més