Log in

Enquesta sobre el present i futur de la professió

El Consejo General ha encarregat a la consultora PricrewaterhouseCoopers la elaboració d’un pla estratègic de la nostra professió per analitzar el present i el futur i el paper que han de tenir les corporacions i entitats de l’organització col·legial.

El treball té una transcendència important i per arribar a l’objectiu proposat cal la col.laboració de tots nosaltres, la qual cosa repercutirà en un pla estratègic més fiable i rigorós que tingui en consideració les diferents realitats, tant professionals com corporatives i pugui oferir propostes de futur adaptades a les diferents necessitats.

Per això, et demanem que participis en l’enquesta que trobaràs en el següent enllaç:

Enquesta