Log in

HIT 3/18 - Abril

Ha sortit la Hoja Informativa Técnica, que publica el Gabinet Tècnic del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Us adjuntem el seu contingut en el següent enllaç:

picto pdf HIT 3/18 - Abril