Log in

L’estàndard eCOB® de Creació d’Objectes BIM

L’estàndard eCOB® de Creació d’Objectes BIM és un instrument per a la generació d’objectes BIM genèrics o industrials que permet dotar-los d’una estructura d’informació consistent i tècnicament rigorosa, facilitant la interoperabilitat entre programes BIM al llarg de tot el cicle de vida de la construcció.

L'ITeC, creient necessària aquesta aportació al desenvolupament de la metodologia BIM a Catalunya, ha estat treballant els últims mesos en la definició de l'estàndard.

Aquest estàndard eCOB és un estàndard lliure, obert, gratuït i evolutiu (amb les aportacions de tots els agents implicats).

Podeu tenir més  informació o descarregar-vos l'estàndard al següent enllaç:

eCOB