Log in

L’estàndard eCOB® de Creació d’Objectes BIM

L’estàndard eCOB® de Creació d’Objectes BIM és un instrument per a la generació d’objectes BIM genèrics o industrials que permet dotar-los d’una estructura d’informació consistent i tècnicament rigorosa, i que facilita la interoperabilitat entre programes BIM al llarg de tot el cicle de vida de la construcció.

L'ITeC, que creu necessària aquesta aportació al desenvolupament de la metodologia BIM a Catalunya, ha estat treballant els últims mesos en la definició de l'estàndard.

Aquest estàndard eCOB® és un estàndard lliure, obert, gratuït i evolutiu (que compta amb les aportacions de tots els agents implicats).

Per tenir més  informació o descarregar-vos l'estàndard, podeu fer-ho a través del següent enllaç:

eCOB®