Log in

Resultats dels premis de l'Arquitectura Tècnica a l'accessibilitat en l'edificació

Com ja vam informar El CGATE, en línia amb el seu compromís per l’accessibilitat en els edificis, va convocar la I Edición de los Premios de la Arquitectura Técnica a la Accesibilidad en la Edificación. L’Objectiu d’aquests premis era distingir el compromís i les accions, tant individuals com col·lectives, ja siguin iniciatives públiques o privades, que suposessin un avanç en l’accessibilitat en l’edificació.

Us adjuntem el resultat d'aquests premis

RESULTAT PREMIOS DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA A LA ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN