Log in

Nova versió del programa per exportar parcel·les i edificis a GML

Hem introduït millores al programa per generar els arxius de parcel·les i edificis georeferenciats en format GML per al Cadastre.
La versió 4 d'aquesta aplicació ha completat la creació d’arxius GML d’edificacions, permetent la creació de GML de qualsevol dels casos que ens podem trobar a la realitat. Concretament, s’ha afegit la possibilitat de crear illes interiors (celoberts, patis d’illa, etc.) i piscines, a més d’ampliar els “usos predominants” i “l’estat de conservació” de les edificacions amb totes les variants que permet el cadastre.

Trobareu la nova versió al mateix lloc que la versió anterior: A la pàgina web, a l'Àrea Col·legiats --> Àrea Tècnica --> Eines i utilitats --> Programes Informàtics.