Log in

El Col·legi disposa d'una eina de consulta i assessorament per al Control de Qualitat.

Cecam 60x15

Els aparelladors el van crear l’any 1976 per donar resposta a les necessitats de control de qualitat. Ha anat evolucionant i creixent fins arribar a l’actual Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisis de Materials abastant d’altres camps diferents als de la construcció:

- edificació

- obra civil

- medi ambient

- agroalimentària i salut ambiental

- geotècnia i geologia

- entitat ambiental de control

en trobaràs tota la informació a www.cecam.com o al 972-492014

El Cecam es troba a Celrà, al c/ Pirineus cantonada c/ Falgueres, del polígon industrial.