Log in

Convocatòria d'Assemblea General de col·legiats/des 04-2018

En compliment dels nostres Estatuts particulars, el President, amb la conformitat de la Junta de Govern, convoca Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades, per al dimarts 24 d’abril de 2018, a les 17:30 h en primera convocatòria i a les 18:00 h en segona convocatòria, i Assemblea General Extraordinària per al mateix dia a les 18:30 h en primera convocatòria i a les 19:00 h en segona convocatòria

Trobareu la documentació relativa a la liquidació del pressupost 2017 així com també les actes de les assemblees i les memòries en l’apartat restringit del web àrea col·legiats/informació col·legial/informació de les assemblees/convocatòria d’assemblees.

picto pdf Ordre del dia Assemblea Ordinària

picto pdf Ordre del dia Assemblea Extraordinària