Log in

Sabíeu que...

Per ser col·legiats teniu una assegurança d’accidents gratuïta que, si voleu, podeu ampliar amb unes primes molt competitives. Les cobertures són:

Mort per accident 25.000 euros
Mort per accident de circulació 50.000 euros

Invalidesa permanent total

(parcial, segons barem)

15.000 euros
Invalidesa permanent per accident de circulació 30.000 euros
Infart de miocardi o cerebral Fins a 10% de la suma assegurada

Podeu ampliar les cobertures:

Fins a 50.000 euros 35 euros any
Fins a 75.000 euros 65 euros any
Fins a 100.000 euros 95 euros any

La Dolors Alsina t’atendrà a la seu de La Punxa, al telèfon 972 211 854, extensió 3