Log in

Obligació dels treballadors donats d'alta en el règim d'autònoms a donar-se d'alta al sistema RED de la Seguretat Social

IMPORTANT:

Els treballadors donats d'alta en el règim de treballadors autònoms estan obligats a donar-se d'alta al sistema RED de la Seguretat Social (termini 31 d'agost de 2018)

La nostra assessoria laboral ens informa en el següent enllaç:

picto pdf Obligació donar-se d'alta al sistema RED