Log in

El nou règim jurídic civil d'obligacions i contractes a Catalunya

Els nostres assessors fiscals ens fan arribar un resum de la nova llei 3/2017 de 15 de febrer, del Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes.

Aquesta nova llei ha entrat en vigor aquest any i només s’aplicarà als contractes subscrits a partir del dia 1 de gener de 2018.

Us fem arribar el resum i l'enllaç a la Llei.

picto pdf resum Llei 3/2017

Llei 3/2017 de 15 de febrer, del Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya