Log in

Certificats d'eficiència energètica

Si voleu trobar les dades corresponents a la informació pública dels certificats d’eficiència energètica dels edificis, ho podeu fer a través del registre dels certificats de l'Institut Català de l'Energia

L'accés es pot realitzar a través de dues vies:

1) A través dels mapes interactius que permeten localitzar els certificats disponibles per a habitatges, edificis i sector terciari. Aquesta eina serveix per cercar un certificat segons la referència cadastral i l’adreça postal i també permet navegar pel mapa per tenir una visió global de les certificacions realitzades i la seva qualificació.

2) Descarregant diferents arxius en format excel que permeten accedir a la informació pública del registre.

Podeu accedir-hi a través del següent enllaç:

Certificats d'eficiència energètica