Log in

Notificacions electròniques amb la Seguretat Social

IMPORTANT: La nostra assessoria laboral ens passa la següent circular sobre les comunicacions electròniques de la Seguretat Social als treballadors autonòms

picto pdf Circular