Log in

Actualització AparTot gener 2018 (v5.5b)

Ja està disponible en el grup de descàrregues de l'AparTot, de l'apartat del CCI - Centre col·legial d’informàtica, una nova actualització del programa AparTot.

En aquesta nova versió, de gener de 2018, s’ha tornat a habilitar la generació de documents per al visat presencial.

AVÍS IMPORTANT: aquesta actualització està disponible per als usuaris que han contractat el manteniment de l'AparTot per al 2018 o que adquireixin el programa durant el 2018.