Log in

Celebrada Assemblea General de col·legiats i col·legiades

El passat 12 de desembre es va celebrar l’Assemblea General de col·legiats i col·legiades.

En l’apartat d’informes de Presidència, Miquel Vendrell va fer un resum de les activitats i objectius assolits durant l’any; destacant les noves eines i aplicacions informàtiques a disposició del col·lectiu; la defensa de la professió i la deontologia, novetats de Musaat i Premaat, activitat del visat, entre altres punts destacats.

Va presentar la Sònia Vergés, nova cap de visats, que ha rellevat l'Amadeu Escriu per jubilació i a l'Albert Sánchez, nou gerent de Cecam, que rellevarà en Jaume Espígol a primers d’any, també per jubilació.

En l’apartat de quotes i aportacions es va aprovar l’increment d’1 euro en la quota col·legial, passant a ser de 28 euros/mes a partir de gener de 2018.

Es varen aprovar les propostes de pressupost del Col·legi que, tal com va informar el tresorer Albert González, manté l’objectiu marcat per la Junta de Govern de seguir donant més i millor servei al col·legiat. També es varen aprovar els pressupostos de Serveis La Punxa i Cecam per al proper exercici i es varen nomenar, d’entre els assistents, els membres de la comissió econòmica per a la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.