Log in

Convocatòria d'Assemblea General de col·legiats/des 12-2017

En compliment dels nostres Estatuts Particulars, el President, amb la conformitat de la Junta de Govern, convoca Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades, per al dimarts 12 de desembre de 2017, a les 17:30 h en primera convocatòria i a les 18:00 h en segona convocatòria.

Podeu consultar l’acta de l’assemblea, les propostes de pressupostos i modificació de les despeses de visat al nostre web , a l’apartat àrea col·legiats/informació col·legial/informació de les assemblees/convocatòria d’assemblees.

picto pdf Ordre del dia