Log in

MUSAAT, novetats 2018

INFORMACIO DE SERVEIS LA PUNXA

Musaat ens ha fet saber les novetats en els seus productes per al proper any que passem a resumir:

a) Pòlissa Responsabilitat civil professional genèrica:

Tindrà 2 trams més de suma assegurada : 2.000.000 i 3.000.000 euros
Inclourà els treballs com a tècnic de capçalera per a comunitats de veïns
Inclourà els treballs com a tècnic de prevenció de riscos laborals

b) Pòlissa per a societats professionals

Ja es contemplava la cobertura gratuïta si la societat tenia només 1 aparellador. Ara es fa extensiva la gratuïtat si tots els socis professionals tenen pòlissa individual amb Musaat ( la suma assegurada serà la mitjana de la que tenen individualment els socis).

c) Pòlissa gratuïta d’inactius, hereus,..

La suma assegurada passa de 75.000 a 100.000 euros

d) Prima única per acabament de l’activitat

Aquesta prima , que ja regeix des de maig de 2017, està pensada per professionals que deixen l’activitat. Es calcula una prima única que dóna cobertura durant 12 anys.
La novetat per al 2018 és que es deixarà escollir al mutualista el període d’anys que vol la cobertura. Fins ara havien de ser forçosament 12 anys des de l’any següent a la sol·licitud i és cert que pot ser no cal, ja que part de la responsabilitat pot haver caducat.

f) sinistres – extra judicials

En la consulta d’expedients a través del web es podran consultar també els extrajudicials. També, a partir de 2018, s’estudiaran més a fons les demandes extrajudicials per avaluar la conveniència d’esperar o no a una possible reclamació posterior via judicial.

Recordatori

Volem recordar-vos que ara és el moment de fer modificacions en la suma assegurada, així com també aquelles persones que volguessin passar a la pòlissa d’inactius per jubilació o sol·licitar prima única per acabament de l’activitat. Musaat admet sol·licituds fins el 15 de desembre.

Les condicions de la pòlissa obliguen a comunicar tots els treballs professionals (llevat de la pòlissa de taxacions i peritatges que no obliga a comunicar aquests treballs).

Per a qualsevol consulta o aclariment podeu trucar a Serveis La Punxa i la Dolors us atendrà al telèfon 972-211854 extensió 3.