Log in

ICAEN amb la certificació energètica

Avís sobre el nou sistema de revisió de certificats d’eficiència energètica d’edificis

Us informem que s’ha implantat un nou sistema de revisió de certificats d’eficiència energètica d’edificis que validarà la informació continguda en els diferents camps dels arxius xml de certificació que s’adjunten al formulari.

Tots aquells camps que estiguin fora d’uns valors mitjos s’hauran de justificar i retardaran el tancament de l’expedient i la rebuda de l’etiqueta energètica.

El termini de resposta actual de 48h es mantindrà per aquells certificats que no requereixin justificacions. El termini de resposta per als certificats que requereixin justificacions serà de 48h a partir de la data en que es rebi la resposta a les justificacions requerides i es doni per vàlida.

Per més informació cliqueu sobre el següent enllaç : certificats d'eficiència energètica