Log in

Concurs infantil de felicitacions de Nadal 2017

Us convoquem de nou al concurs infantil de felicitacions de Nadal, obert als fills i filles, néts i nétes d’aparelladores i aparelladors del Col·legi de Girona, així com del personal del Col·legi i del CECAM.

Fins al proper 30 de novembre podeu enviar els dibuixos que vulguin fer la vostra mainada a la Dolors, de la seu de La Punxa, a Girona.

Requisits a tenir en compte:

•      Temàtica nadalenca

•      S’admetrà un dibuix per persona

•      Mida: màxim DIN A4

•      Pot ser en color o en blanc i negre

•      Termini de presentació: 30 de novembre de 2017

  • S'estableixen 3 primers premis en base a les tres categories següents:
    • menys de 4 anys
    • de 4 a 7 anys
    • més de 7 anys

Els dibuixos es presentaran en un sobre tancat amb la referència ”Concurs infantil de nadales 2017”. El sobre inclourà, a més del dibuix, que haurà de ser identificat amb un títol, un altre sobre tancat, en el qual constarà el mateix títol del dibuix i contindrà les dades identificatives de l’autor (nom, adreça, edat i telèfon).

Entre totes les propostes rebudes se n’escollirà una, que serà la que servirà de felicitació de Nadal del Col·legi, que es tramet a tot el col·lectiu, altres col·legis i institucions i empreses del nostre sector.

A les 18:30 h del divendres dia 15 de desembre de 2017 a la Sala d’Actes de La Punxa, s’ha previst fer una vetllada nadalenca on es farà el lliurament de premis d’aquest concurs de nadales 2017.