Log in

PREMAAT – Pla de Previsió Assegurat

La Mútua de previsió PREMAAT, ens informa de les novetats del seu Pla de Previsió Assegurat (PPA):

- tipus d’interès, garantit fins 31-12-17 ( el tipus es modifica cada 6 mesos) és del 2,50% ( cal tenir en compte que s’ha de restar un 1% en concepte de despeses , quedant el tipus net en el 1’5%)
- Per totes les aportacions úniques o extraordinàries i traspassos d’altres entitats que es facin fins el 31 de desembre (amb un compromís de permanència de 2 anys) s’abonarà, al final d’aquest termini, un 1% sobre la quantitat aportada o traspassada.

Trobareu més informació en el link següent:

PPA

I si hi esteu interessats, podeu sol·licitar que el personal de la Mútua es posi en contacte amb vosaltres.