Log in

Premis de l'Arquitectura Tècnica a l'accessibilitat en l'edificació

El CGATE, en línia amb el seu compromís per l’accessibilitat en els edificis, convoca la I Edición de los Premios de la Arquitectura Técnica a la Accesibilidad en la Edificación. L’Objectiu d’aquests premis és distingir el compromís i les accions, tant individuals com col·lectives, ja siguin iniciatives públiques o privades, que suposin un avanç en l’accessibilitat en l’edificació.

Per a més informació i accedir a les Bases del concurs, cliqueu el següent enllaç

PREMIOS DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA A LA ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN