Log in

Canvis en la tramitació electrònica de les cèdules d'habitabilitat

Des de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, el Sr. Jordi Sanuy Aguilar, director de Qualitat d'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge,  ens ha fet arribar els canvis a l’aplicació de cèdules d’habitabilitat per tal d’implementar la tramitació electrònica complerta.

Les modificacions afecten als següents formularis:
Renovacions de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació, sol·licituds de cèdules d’habitabilitat per habitatges construïts anteriors a 11/08/1984, i sol·licituds de cèdules d’habitabilitat per habitatges construïts posteriorment al 11/08/1984.

En aquests formularis no serà necessari el tràmit col·legial previ, i només es podran emplenar i entregar pels tècnics, també incorporen l’acceptació de notificacions electròniques.

 Adjuntem un enllaç la informació rebuda

picto pdf CANVIS TRAMITACIÓ CÈDULES