Log in

AGENCIA DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL (ACP)

La “Agencia de Certificación Profesional de la Edificación y Arquitectura” (ACP) és un organisme independent que certifica els coneixements i les competències dels professionals de l’edificació a Espanya. I s’ha convertit en la primera entitat certificadora de persones acreditada per l’ENAC en base a la normativa internacional ISO 17024, en el sector de l’edificació i l’arquitectura.
Aquest organisme pot acreditar la certificació d’ACP en Consultor Tècnic d’Edificació, Coordinador de Seguretat i Salut en Edificació, Auditor energètic en Edificació i Director d’Execució d’Obra i properament de Cap d’Obra.
L’Agència ens ha fet arribar els avantatges i bonificacions acumulables a les que es pot acollir el nostre col·lectiu a partir de l'1 de Setembre:
• Descompte del 6% en les taxes de certificació en estar col·legiat.
• Possibilitat d'acollir-se a altres bonificacions (pertinença a MUSAAT, PREMAAT, Building Smart, etc..)
Si a més, el col·legiat és mutualista de MUSAAT
• Descompte del 5% en les tarifes de certificació.
• Als mutualistes amb pòlissa de Responsabilitat Civil d'Aparelladors/AT/EE i que disposin d'un certificat en vigor de la ACP, se'ls aplicarà per part de MUSAAT un descompte del 15% en l'assegurança.
• Des de l'1 de setembre, beca social de 200 euros per a la certificació professional de ACP.

Adjuntem un enllaç per poder descarregar tota la informació:


ACP