Log in

Proposta de documents reconeguts de certificació energètica

S'ha publicat al web del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital l'obertura del tràmit d'informació pública de 6 propostes de documents reconeguts per a la certificació energètica d'edificis. Els documents són:


• CYPETHERM HE PLUS
• EfinovaticHE
• Procediment detallat per al càlcul de les prestacions mitjanes estacionals de sistemes hídrics amb acumulació mitjançant bombes de calor de gas.
• Procediment simplificat per al càlcul de les prestacions mitjanes estacionals de bombes de calor de gas en expansió directa.
• Procediment simplificat per al càlcul de les prestacions mitjanes estacionals de sistemes hídrics amb acumulació mitjançant bombes de calor de gas
• Habilitació CE3X per Certificació Energètica d'Edificis de nova construcció