Log in

Tràmit automàtic de CEE per l'Oficina Virtual

Us comuniquem que hem millorat el procés de tràmit de registre dels Certificats d'Eficiència Energètica d'Edificis mitjançant l'Oficina Virtual, de tal forma que el col·legiat només li caldrà "penjar" a l'Oficina Virtual l'arxiu pdf de l'informe i l'arxiu XML corresponent i comprovar que les dades que proposa l'aplicatiu es corresponen a l'edifici al qual es fa el CEE. Feta aquesta comprovació, ja es podrà sol·licitar el tràmit i aquest es farà en el mateix moment (sense revisió manual) i ja es disposarà del pdf registrat de forma immediata.

Pantalla