Log in

Preguntes freqüents sobre CEE dels edificis a Catalunya

L’Institut Català d’Energia publica una versió actualitzada del document sobre dubtes freqüents sobre el tràmit i les eines de certificació, amb 240 preguntes. Algunes d’aquestes són aclariments del funcionament dels programes i altres són interpretacions de com es poden modelitzar tecnologies que actualment no es poden simular de forma directa amb les eines de qualificació. Esperem que sigui una eina útil i pràctica per als tècnics certificadors.
Accediu al document   aquí.