Log in

Diploma d'Especialització en el Sector Immobiliari AICAT 7ª edició

El proper 3 d'octubre de 2017 s'inicia la 7ª edició del Diploma d'Especialització en el Sector Immobiliari, AICAT.Que te com a objectiu formar professionals qualificats i facilitar la comprensió i assimilació de coneixements pràctics i útils, necessaris per a l’exercici professional com intermediari immobiliari a Catalunya.
Amb la superació satisfactòria del curs, s’obtindrà un Diploma d’Especialització en el Sector Immobiliari (DESI-AICAT), expedit per la Universitat de Girona. Aquest títol acredita la capacitació professional requerida per poder inscriure’s en el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya, imprescindible per exercir legalment la professió d’agent immobiliari d’acord amb la llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i el decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya.

Els aparelladors/es col·legiats/des al Col·legi de Girona tenim un 5 % de descompte en el preu i si la matrícula es formalitza abans del dia 27 de setembre de 2017 s'hi afegirá un 5 % addicional.

picto pdf FULLETÓ INFORMATIU