Log in

Sabies que tens descompte en certificats mèdics?

Sabies que tens un descompte del 15% per a certificats mèdics?

El Col·legi i el Montepio han signat un conveni pel qual la mutualitat ofereix preus avantatjosos en revisions mèdiques obligatòries i assegurança de salut que es realitzin en el seu centre de GIRONA (c/ Juli Garreta, 14) a aparelladors i aparelladores i treballadors del Col·legi fent-lo extensiu també als seus familiars de primer grau,

EMISSIO DE CERTIFICATS MÈDICS

Descompte aproximat del 15%

Permís de conduir (obtenció i prorroga): AM,A1,A2,A,B,B+E
Permís de conduir Grup 2 (obtenció i prorroga) : BTP, C1,C1+E,E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E
Llicència de tinença i ús d’armes
Habilitació per prestar serveis de seguretat privada
Carnet d’operador de grua torre i grua mòbil autopropulsada
Llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos
Manejament d’embarcacions d’esbarjo

Queden exclosos menors de 25 anys, majors de 65 anys, aturats i famílies nombroses que ja disposen d’una tarifa especial.

Caldrà presentar el carnet col·legial o document fefaent per demostrar la pertinença al Col·legi.