Log in

Nou "Reglamento de las instalaciones de protección contra incendios RD 513-2017"

En el BOE del dia 12 de juny de 2017 es va publicar el RD513/2017 Reglamento de las instalaciones de protección contra incendios. També s'ha publicat en el web de la Generalitat la Instrucció tècnica complementària SR-137 Condicions de prevenció i seguretat en cas d’incendi en els habitatges destinats a allotjament turístic.

 Us adjuntem els dos enllaços per poder accedir a aqeusta informació

RD 513-2017                  SP-137