Log in

AVÍS: Nou formulari del tràmit de certificació energètica d'edificis.

ICAEN

Aquest dijous 1 de juny a primera hora de la tarda, es publicarà una nova versió del formulari del tràmit de certificació energètica d’edificis de Catalunya, que inclourà els següents canvis:

  • Introducció de les dades tècniques des de l’arxiu XML de l’eina de certificació al formulari. Per exemple, no s’haurà d’incloure la potència i la font energètica de les instal·lacions. En el cas que l’arxiu XML no sigui correcte, donarà error en la tramitació, informant el tècnic de la causa.
  • Foment de la rehabilitació energètica dels edificis:
    • El nou formulari inclourà un camp on indicar si es tracta d’una rehabilitació, que ens permetrà conèixer millor l’estat del parc edificatori de Catalunya, saber quin percentatge d’edificis amb certificat han estat rehabilitats.
    • Es podrà realitzar un certificat d’eficiència energètica d’edifici existent en fase de projecte. Aquest canvi permet l' adaptació al procés constructiu d’una rehabilitació i a les obligacions del Reial Decret 235/2013 que regula la certificació energètica d’edificis, disposant de l’etiqueta de projecte durant l’execució l’obra. Com en els certificats d’obra nova, la taxa es paga en tramitar el certificat d’edifici acabat.
    • Resten exempts de la taxa les certificacions d'edificis/part de l’edifici existents o certificacions per rehabilitacions d'aquests edificis que obtinguin una qualificació energètica A. En cas que la qualificació energètica obtinguda sigui una B, aquesta bonificació serà del 50%. Si se supera la taxa màxima, aquesta bonificació s’aplicarà sobre la taxa real. Amb l’objectiu de millorar la qualitat dels certificats, tots aquests certificats seran revisats i es podrà trigar fins a 8 setmanes en emetre’s la seva etiqueta.
  • Actualització de les taxes dels certificats d’eficiència energètica d’edificis a Catalunya.

Un cop publicat el nou formulari, només aquest serà vàlid per tramitar. Si disposeu tràmits per enviar, caldrà que els tramiteu abans de dijous al migdia. En cas contrari, caldrà tornar a descarregar el formulari i omplir-lo de nou.