Log in

Base de dades de construcció GIRONA-2017

Ja tenim a la vostra disposició la Base de dades de construcció de Girona 2017.

La podeu sol·licitar a qualsevol de les oficines col·legials a les visadores, les quals us enviaran un correu electrònic amb les indicacions per poder-la descarregar .

El preu és de: 30 € + IVA per a les persones col·legiades al Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona i de 50 € + IVA per a les persones col·legiades a altres col·legis i altres persones o empreses.

Les principals novetats que trobareu en aquesta base de dades, respecte a la del 2009 són les següents:

- Definició d'una nova estructura organitzativa  -  Recodificació dels elements de l'estructura  -  Revisió de la normativa contemplada  -  Revisió i establiment dels criteris d'amidaments  -  Actualització de preus en data gener de 2017.