Log in

Comunicació de treballs a MUSAAT

INFORMACIÓ DE SERVEIS LA PUNXA

PAGAMENT PRIMA MUSAAT 2017: Per aquells mutualistes de Musaat que tenen estipulat el pagament de la prima de la pòlissa de responsabilitat civil en dos rebuts, s’informa que el proper 20 de gener es passarà al cobrament del primer.

COMUNICACIÓ DE TREBALLS: Volem recordar que les condicions de la pòlissa de Musaat obliguen a comunicar tots els treballs professionals llevat de les taxacions per a societats de taxació, mitjançant el document DAP (si el treball es visa o registra mitjançant el col.legi , ja es genera de forma automàtica la comunicació a l´asseguradora, sense necessitat d´omplir el DAP).

Establerta aquesta norma genèrica, Musaat ha fet algunes apreciacions i diferenciacions:

-       Aquells mutualistes que tenen la pòlissa de taxacions i peritatges ampliada a tota classe d’informes i certificats, que fins ara no havien de comunicar res, a partir de gener queden afectats per aquesta norma genèrica i només queden exempts de comunicar les taxacions encarregades per societats de taxació.

-       Tècnics que treballin per a l’Administració: Per la gran quantitat de comunicacions que poden arribar a haver de fer, Musaat només sol·licita que se li comuniquin els treballs de projectes, direccions i coordinacions de seguretat i salut.

            Per a la resta de treballs s’ha previst emetre un suplement en el que consti que queden coberts sense necessitat de comunicar-los. Per obtenir aquest suplement caldrà fer arribar a qualsevol oficina col·legial una còpia del contracte de treball o bé una declaració responsable indicant que es treballa per una administració en concret.