Log in

Noves operatives a l'Oficina Virtual

En l’Oficina Virtual, en l’apartat d’EXPEDIENTS s’ha afegit unes operatives noves. A part de les funcions de Consulta, Alta i Continuació, ara hi trobareu les funcions de CÒPIA i MODIFICACIÓ. A més, dins de l’apartat d’ALTA hi ha un botó nou anomenat “Treballs més freqüents”

CÒPIA:  Aquesta operativa permet donar d’alta un nou expedient, copiant les dades bàsiques d’un expedient ja existent.

      MODIFICACIÓ:  Modificació d’expedients ja tramitats. Aquesta operativa permet modificar les següents dades d’expedients ja tramitats: Adreça de l’obra,   Municipi de l’obra,  Superfície, Pressupost,  Projecte o documentació i  Promotor

Treballs més freqüents: Aquest botó permet escollir d’una llista de treballs el que vulguem donar d’alta, i inclou la codificació automàticament, facilitant la tasca de codificació d’un treball nou.