Log in

Sabies que...

Com a col·legiat disposes d’un servei, a preus avantatjosos, de lloguer d’aparells de mesura:

-       1 GPS Trimble R-2 que ens permet GEO-referenciar els nostres treballs de camp.

-      6 estacions totals repartides en les nostres seus de Celrà, Lloret, Palamós, Figueres i Olot per, d’aquesta manera, minimitzar els desplaçaments en la recollida i lliurament de l’aparell.

-       1 estació total Trimble 5600, robotitzada que, entre altres avantatges, permet que una sola persona pugui fer un aixecament ja que l’aparell es pot governar en mode robòtic des del jaló.

-       3 sondes termòmetre/higròmetre per a l’estudi d’humitats de condensació. Amb aquests aparells es pot obtenir un registre continu d’humitat i temperatura a intervals determinats així com de la temperatura superficial en la zona on apareixen els problemes de condensacions.

-       1 escleròmetre, per determinar l’índex de rebot del formigó endurit i així poder detectar els diferents sectors i estimar la seva resistència.

-       1 roda, que serveix per mesurar distancies sobre una superfície plana com una carretera o un paviment.

La reserva dels aparells es pot fer a través del web. Si en vols més detalls, pots trucar al 972 493 037 i la Pilar t’informarà.