Log in

Si no el tens...

Pots demanar el carnet col·legial que t’acreditarà com a col·legiat del Col·legi de Girona, trucant a la Seu de La Punxa i demanant per la Dolors Alsina.