Log in

Notícies

CONTART Granada 2016

Els dies 20, 21 i 22 d’abril es va celebrar a Granada la convenció de l’edificaci [ ... ]

Pre-aval per a licitacions de l'administració

Pre aval per presentar-se a licitacions d'infraestructures de la Generalitat de Catalunya El col&mi [ ... ]

Nou servidor de correu electrònic

El Col·legi, amb la seva voluntat constant de millorar els serveis que ofereix als col· [ ... ]

Targeta Europea d'Expert en Edificació (EurBE)

La targeta EurBE (European Building Expert), es un reconeixement professional que preten afavorir la [ ... ]

Defunció Joan Vidal Domènech

Lamentem comunicar-vos la defunció del company Joan Vidal Domènech, esdevinguda el dim [ ... ]

Jornada Tècnica: BIM Futur o present

Jornada tècnica a València, el dia 17 de maig de 2016, de 9,15 h a 13,15 h al Sal&oacu [ ... ]

INFORMACIÓ AVANTPROJECTE DE CODI DEONTOLÒGIC

Obertura del període d'informació pública col·legial per a l'aprovaci&oa [ ... ]

Curs de formació general per a perits judicials

Continuant amb la línia formativa iniciada l’any 2005, el Departament de Justíci [ ... ]

Guia per a la validació documental contra incendis...

Guia tècnica reconeguda per la Direcció General de Prevenció, Extinció d [ ... ]

Fitxa d'Estadística d'Habitatge i excel per recoll...

El company Ramon Soler ha elaborat una fitxa d'Estadística d'Edificació i Habitatge en [ ... ]

Formació del departament de Treball a Girona

Us adjuntem un breu resum de les actuacions formatives del segon trimestre de la UTT (Unitat T&egrav [ ... ]

Pòlissa accidents col·lectiva

Amb càrrec al pressupost col·legial, s’ha renovat la pòlissa d’acci [ ... ]

Aplicació per generar arxius GML pel CADASTRE

Les “Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dire [ ... ]

Nova classificació de les propietats de reacció al...

REGLAMENT DELEGAT (UE) 2016/364 DE LA COMISSIÓ d’ 1 de juliol de 2015, Adjuntem a cont [ ... ]

Catàleg de tipologia edificatòria residencial IVE...

El "Instituto Valenciano de la Edificación" ha elaborat, per inicitiva de la "Direcció [ ... ]

Beques formació 2016

La Junta de Govern ha aprovat una normativa general de beques per a formació, exclusiva per a [ ... ]

Cursos en línia (ON-LINE)

Us recordem que en la nostra pàgina web, dins l'apartat de FORMACIÓ --> Activitats  [ ... ]

Conveni de col·laboració amb Càritas

El passat 16 de gener es va portar a terme la signatura del conveni de col·laboració a [ ... ]

Programa de Rehabilitació

L'aprovació d'un Programa de Rehabilitació (PR), de l'edifici es deriva del Decret 67/ [ ... ]

Activitats innòcues sotmeses a declaració responsa...

Arrel de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Admi [ ... ]

Jornades tècniques i pràctiques

La Fundació Laboral de la Construcció, organitza amb la col·laboració de fabricants unes Jornade [ ... ]

Cursos Col·legi Barcelona, descomptes

El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona, fa una sè [ ... ]

ieCatastro WebApp

NOVA UTILITAT a l'Oficina Virtual El Col·legi us ofereix la possibilitat de consultar la WebApp ie [ ... ]

Nous fulls monogràfics del ISSL

Us informem que a l'apartat de seguretat i salut laboral de la web del DEMO gestionat per l'Institut [ ... ]

Nova pròrroga general de llicències d'obres

En el DOGC del dia 23 de juliol de 2015, es va publicar la Llei 14/2015, "de l'impost sobre els habi [ ... ]

Accés al Cercador de Tècnic i a la Borsa de Trebal...

Benvolguts/des companys/es,  Us recordem que el servei de Cercador de Tècnic ha passat a gest [ ... ]

Destacats

Prev Next
ITE Inspecció tècnica d'edificis

ITE Inspecció tècnica d'edificis

La inspecció tècnica dels edificis és un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

La inspecció l'ha de dur a terme el tècnic competent contractat pels titulars de l'edifici a inspeccionar i dóna lloc a un informe que descriu l'estat actual de l'edifici, les deficiències detectades i termini per esmenar-les i la qualificació de l'estat general de l'edifici. L'informe és previ a l'obtenció del Certificat d'Aptitud de l'Edifici, expedit per l'Administració.

Podeu contactar amb els nostres col·legiats a través del Cercador de Tècnic del Col·legi.

Tècnic de capçalera

Tècnic de capçalera

El tècnic de capçalera és el professional que, per encàrrec de la propietat, vetlla per la conservació i el manteniment de l'edifici, allarga la vida útil de l'edifici i assegura la qualitat de vida dels seus ocupants.

L'aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d'edificació col·legiat és un professional amb la preparació tècnica idònia per assumir aquesta funció. Per al desenvolupament de les seves funcions compta amb el suport del col·legi professional que, mitjançant el visat, certifica la seva competència, li proporciona la formació continuada que necessita i l'assessora en el seu dia a dia professional. 

Podeu contactar amb els nostres col·legiats a través del Cercador de Tècnic del Col·legi.

Certificats d'habitatge usat

Certificats d'habitatge usat

Es el document necessari per obtenir la cèdula d'habitabilitat, necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors. També és necessària per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

La cèdula d'habitabilitat acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s'hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Podeu contactar amb els nostres col·legiats a través del Cercador de Tècnic del Col·legi.

 

Certificació d'eficiència energètica

Certificació d'eficiència energètica

Tots els edificis de nova construcció i els edificis existents que siguin objecte de compravenda o arrendament, entre d'altres, estan obligats a tenir un certificat d'eficiència energètica, que caldrà inscriure al Registre de certificats d'eficiència energètica de la seva CCAA.

La certificació d'eficiència energètica d'un edifici, és el procés pel qual es verifica la conformitat de la qualificació energètica obtinguda mitjançant qualsevol de les eines reconegudes per obtenir aquesta qualificació. Es el pas previ necessari per a l'emissió de l'etiqueta d'eficiència energètica de l'edifici.

Podeu contactar amb els nostres col·legiats a través del Cercador de Tècnic del Col·legi.

Servei d'oficines avui

CelràDe 8:00 a 13:30 i de 15:00 a 16:30

GironaDe 9:00 a 15:00

LloretDe 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 17:00

FigueresDe 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 17:00

Oficina VirtualOn-line les 24 hores.